Home
Hieronder vindt u wat wij te bieden hebben op educatief gebied.

Ons lesprogramma  heet 'Ter leering en de vermaeck'.  Wij hebben daarin verschillende presentaties die op verzoek bij u in de klas kunnen worden vertoond. Bij elke presentatie tonen wij ook archeologische vondsten die betrekking hebben op het onderwerp van de presentatie. De leerlingen mogen de voorwerpen vasthouden en bekijken. Natuurlijk moeten zij daar wel voorzichtig mee zijn. De voorwerpen zijn per slot van rekening een paar honderd jaar tot duizenden jaren oud. Een presentatie met kijken en vragenstellen duurt ongeveer een uur. De laagste groepen hebben een wat kortere powerpoint (of verhaal) maar het bekijken van de voorwerpen neemt, zo is onze ervaring, door de fascinatie, wat meer tijd in beslag.

Geschikt voor de groepen 1, 2 en 3

Het beleg van Oud Haerlem.  Aan de hand van de presentatie wordt het verhaal verteld van de belegering van het voormalige kasteel Oud Haerlem in een, aan de leeftijd, aangepaste versie. Tijdens het vertellen gaan een aantal archeologische vondsten de klas rond. Na afloop van het verhaal mogen de leerlingen het 'serviesgoed van ridder Jan van Polanen' bekijken en vasthouden. N.b. Het verhaal en het bekijken van de vondsten kan ook zonder powerpoint gedaan worden.
Geschikt voor de groepen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Leven in de IJzertijd  De presentatie verteld over het wijkpark de Vlaskamp waar resten van IJzertijdboerderijen zijn gevonden. Het leven op een boerderij, de mensen die er wonen, de werkzaamheden, de dieren op de boerderij en de dieren in de natuur er omheen. Met behulp van een stok worden de maten van de dieren visieel gemaakt waarbij vooral de wilde dieren door hun grootte veel indruk maken. Voor elke leeftijdsgroep wordt het verhaal aangepast aan het niveau van de groep.
Geschikt voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8

Wat is archeologie en wat vinden we in 
Beverwijk en Heemskerk.
De presentatie is voor alle groepen gelijk maar al naar gelang de leeftijd wordt er op de verschillende sheets minder diep of juist dieper ingegaan. Ook hierbij worden er archeologische vondsten doorgegeven. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het archeologische monument Een weiland aan de Hoflaan, de ruine Oud Haerlem. Heemskerk telt drie archeologische monumenten. In de vorige presentatie komen ze alledrie kort aan bod maar er zijn ook presentaties beschikbaar die een specifiek monument belichten. Dit is er een van. 

Het archeologische monument 
Het Huldtoneel of de Scepelenberg.
Het Huldtoneel of de Scepelenberg is een van de eerste archeologische monumenten van Nederland.  Vanaf de Rijksstraatweg ziet men alleen een heuveltje met daarop een pilaartje maar als men het verhaal erachter kent, staat men verbaast van de rijke geschiedenis van dit kleine grasveld met heuvel.

Het archeologische monument Het wijkpark de Vlaskamp in de Broekpolder. Naast of aansluitend aan deze presentatie is het mogelijk om een wandeling te maken over het monument waarbij onze medewerker educatie de leerlingen in het echt laat zien wat ze tijdens de presentatie hebben geleerd.

Van vlas tot linnen. In de Broekpolder, waar nu het wijkpark ligt, is de oudste vlasdraad van Nederland gevonden. 2600 jaar geleden was hier een kleine vlasindustrie. In deze presentatie wordt uitgelegd wat vlas is en waarvoor het gebruikt kan worden. Verschillende producten van vlas worden in de klas doorgegeven. (Sluit aan bij de presentatie 'Het wijkpark de Vlaskamp in de Broekpolder'.)

Middeleeuwse kastelen in 
Beverwijk en Heemskerk.
In Heemskerk en Beverwijk hebben verschillende kastelen gestaan. In deze presentatie komt elk kasteel aan bod met een korte geschiedenis en waar het heeft gestaan.
Geschikt voor de groepen 5, 6, 7 en 8

De akte van Echternach. In 2013 bestaat Heemskerk 950 jaar. De ouderdom van een gemeente wordt bepaald aan de hand van de eerste geschreven vermelding van de naam. Voor Heemskerk is dat de vermelding van de naam Hemezonkiryca die voorkomt in de akte van Echternach. Waarom komt die naam voor in de akte en wat heeft Echternach met Heemskerk te maken? Deze en andere vragen worden in deze powerpoint beantwoordt.

Op verzoek, mits tijdig aangevraagd en in overleg, kunnen wij een presentatie maken over elk historisch en/of archeologisch onderwerp betreffende Beverwijk en Heemskerk. Heeft u ideeen voor een presentatie of behandelt u met uw klas een specifiek onderwerp? Vraag via educatie@awn-beverwijk-heemskerk.nl naar de mogelijkheden.   

Naast de presentaties bieden wij ook een aantal workshops aan. De workshops hieronder zijn vrij te downloaden en u kunt er direct mee aan de slag.

Het maken van vlas of stroopopjes          Klik hier

Het maken van Donaramuletten               Klik hier

Het maken van een IJzertijdboerderij               Klik hier

Het maken van een IJzertijdvoetstap               Klik hier

Voor kleine groepen, 10 tot 15 leerlingen, kunnen wij ook een workshop 'Vondsten plakken' geven.
Deze workshop bestaat uit het uitzoeken van gelijksoortige scherven uit een berg scherven van verschillende 'archeologische' potten/kommen. Vervolgens worden deze aan elkaar gepast en geplakt en gelijmd. Na afloop mogen de leerlingen hun gerestaureerde 'vondst' behouden.