Home
Aanmelden als lid? 
Ja! Ik wil graag lid worden van het AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie.
Lidmaatschappen gelden per kalenderjaar en kunnen ingaan per 1 januari of 1 juli. Na 1 november alleen het inschrijfgeld. Opzegging vr 1 december. In de tabel hieronder staan de tarieven van de verschillende soorten lidmaatschap voor 2012. 
A Basislid  50,00 euro per jaar
B Studentenlid  30,00 euro per jaar
C Jeugdlid (14 t/m 18 jaar)  27,50 euro per jaar
D Geassocieerd lid  40,00 euro per jaar
E Huisgenoot lid  25,00 euro per jaar

Lidmaatschappen A, B en C geven recht op toezending van het verenigingsblad "Westerheem".

Het basislismaatschap verleent de volgende rechten:
Toezending Westerheem
AWN-verzekering op AWN-opgravingen
toegang tot de landelijke en afdelings excursies
toegang tot graafactiviteiten onder de vlag van de AWN.
toegang tot de graafkampen van de AWN
stemrecht op de algemene leden vergadering.

Al deze rechten zijn ook van toepassing op het studentenlidmaatschap en het jeugdlidmaatschap (14 t/m 18 jaar).

Huisgenoten hebben alle rechten met uitzondering van Westerheem.
Een huisgenotenlidmaatschap kan alleen verbonden worden aan een basislidmaatschap.

Het geassocieerde lidmaatschap staat open voor alleen die lid zijn van een zusterorganisatie (Historische kring, oudheidkamer, etc) die als organisatie een basislidmaatschap van de AWN heeft. Geassocieerde leden ontvangen geen Westerheem, hebben geen stemrecht op de algemene leden vergadering.

Zij die zich voor het studentenlidmaatschap of geassocieerde lidmaatschap aanmelden, dienen bij hun aanmelding een kopie van hun geldige studentenkaart of het lidmaatschap van de aangesloten zusterorganisatie per post te zenden naar onderstaande adres.

Nadere informatie over lidmaatschappen kan verkregen worden bij de ledenadministratie van de AWN:
Administratiekantoor van Dinther & Partners
Postbus 714, 3170 AA Poortugaal,
telefoon tijdens kantooruren 010-5017323

Basis- , Jeugd- en geassocieerde leden kunnen zich ook via de mail aanmelden.
Stuur handmatig een email naar   awn@vandinther.nl
Vermeld in de mail uw geslacht, uw naam, uw geboortedatum, uw volledige adres, het soort lidmaatschap en eventueel de AWN-afdeling waar u voor kiest. De kaart met afdelingen staat op de website van de AWN. Als u geen afdeling kiest wordt u ingedeeld bij de afdeling waarbinnen uw woonplaats valt.
Na ontvangst van uw brief of email stuurt de ledenadministratie van de AWN u een brief ter bevestiging.

Via de link hieronder komt u rechtstreeks bij de pagina 'inschrijven leden' van de AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie waar bovenstaande informatie ook is te vinden.

AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie      Klik hier