Home

Wat is er aan archeologie in Heemskerk en Beverwijk?

In Heemskerk en Beverwijk zijn diverse vindplaatsen. Al heel vroeg in de geschiedenis vond er namelijk al bewoning plaats. Meer dan 2000 jaar geleden woonden hier al mensen en soms vinden we daar nog de sporen van. We hebben het dan over bv ploegsporen in de grond of de bekende afdrukken van voetsporen en hoeven. Natuurlijk ook aardewerkscherven en andere restanten van bewoning.

Meer recent zijn de overblijfselen uit de Middeleeuwen. Dan hebben we het over het feit dat in Beverwijk en Heemskerk diverse kastelen hebben gestaan waarvan er nog een paar over zijn. De kastelen die over zijn zijn Kasteel Adrichem, Oosterwijk, Assumburg, Marquette en Oud-Haerlem. Deze kastelen zijn nog zichtbaar in de omgeving. Assumburg en Marquette nog in goede staat en de rest in de vorm van ru´nes.

In onze omgeving is er nog veel te zien van hoe het vroeger was. Bv, de Alkmaarseweg was in de Middeleeuwen de Herenweg, net als de Koningsstraat. Dit was de weg die de Graaf van Holland gebruikte om zijn bezittingen te bezoeken. De kerk van Beverwijk is een middeleeuwse kerk, net als de kerktoren van Heemskerk. De kernen van Beverwijk en Heemskerk liggen op de oude strandwallen van het Oer-ij.

In Beverwijk vind je nog huizen van 2 tot 300 jaar oud. Onder de nieuwbouw aan de Peperstraat werden de funderingen van huizen uit de 18de eeuw gevonden en in Heemskerk zeggen we wel eens : steek een schop in de grond en je stuit op een archeologische vondst.

Heemskerk heeft naast de rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten ook drie archeologische monumenten.

De drie archeologische monumenten in Heemskerk:

Wijkpark "De Vlaskamp" in de Broekpolder                     Klik hier

Van vlas tot linnen                                                         Klik hier

Het Huldtoneel of de Scepelenberg                                     Klik hier
Wist je dat... over het Huldtoneel of de Scepelenberg        Klik hier
5 november 1863 op het Huldtoneel of de Scepelenberg     
Klik hier
Ru´ne Oud Haerlem aan de Hoflaan                             Klik hier

De drie archeologische monumenten op de kaart van Heemskerk (voor de duidelijkheid is Het Huldtoneel op de kaart groter aangegeven dan het in werkelijkheid is)