Home

Het groeien, bloeien en oogsten van vlas, een archeologische experiment.

Op 25 april 2013 is de Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk begonnen met een archeologisch experiment. In de Broekpolder in het wijkpark de Vlaskamp (Heemskerk) zouden elk jaar drie stukjes land een herinnering moeten geven aan de drie ijzertijdboerderijen die hier ongeveer 2500 jaar geleden hebben gestaan en waarvan de archeologische resten nu onder het wijkpark liggen. Helaas is daar in de praktijk niet veel van terecht gekomen. De werkgroep heeft in 2012 het idee gekregen om het inzaaien van de drie landjes te sponsoren zodat het oorspronkelijke doel weer zichtbaar wordt in het park. Ter voorbereidinghebben we in 2013 een stukje land (van een bevriende particulier)ingezaaid met vlaszaad om te zien of het de moeite waard is om een voorstel richting gemeente te doen. We hebben een stukje grond van ongeveer 8 bij 5 meter een steek diep omgewerkt en zoveel mogelijk van onkruid en andere ongerechtigheden ontdaan. Er zijn twee 40 literzakken tuingrond ondergewerkt en er is 2,5 kilo vlaszaad uitgezaaid. Bijna een dag werk voor twee man. Op 4 juli 2013 was het vlas zover dat de eerste bloemen verschenen. Rond 15 augustus was de bloei over en begonnen de zaaddoosjes te rijpen.
Wat de werkgroep betreft is dit experiment een succes geweest. De volgende stap is om in 2014 hetzelfde landje nog een keer in te zaaien maar nu in 2 fasen. De eerste rond 5 april, afhankelijk van de weersomstandigheden, en de tweede maal na 25 april. In 2013 duurde de totale bloei 43 dagen. Door 2 keer te zaaien met een tussenpoos van ongeveer 21 dagen hopen we de bloei te verlengen tot twee maanden.

De voortgang van het hele proces (met foto s) kunt u vanaf april hieronder bekijken in de verschillende PDF bestanden. Klik op de titel en het bestand opent.

 


Samenvatting van het experiment in 2013

 

 

Een schoolplaat over het bewerken van vlas en lijnzaad