Home

Het werkgebied van de Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk

De afdeling Kennemerland omvat de kustregio ruwweg tussen Haarlem en Alkmaar. Tegenwoordig zijn het twee samenwerkingsregio's, namelijk Noord-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. Het werkgebied van de afdeling is vooral Zuid-Kennemerland. De werkgroep Haarlem omvat de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Zandvoort, Bloemendaal. De werkgroep Velsen omvat IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek. En de naam zegt het al, de werkgroep Beverwijk-Heemskerk omvat de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Natuurlijk helpen we elkaar waar dat nodig is en bovendien werken we desgewenst samen met de werkgroep Zaanstreek/Waterland en omstreken en de werkgroep Oer-IJ.

In het rood ons werkgebied Beverwijk in 1869 Wijk aan Zee en Duin in 1869 Heemskerk in 1869
Ons werkgebied op een kaart omstreeks 1732 Ons werkgebied op de huidige kaart

Zoals u ziet bestond de gemeente Beverwijk vroeger uit 2 gemeenten. Wijk aan Zee en Duin is in 1936 opgeheven, tegelijk met de gemeente Beverwijk. Op 1 mei 1936 is een nieuwe gemeente gesticht, die Beverwijk is genoemd en dit is de huidige gemeente Beverwijk.
Ook zichtbaar is dat het vroegere Wijkermeer tegenwoordig niet meer bestaat. Het meer was eigenlijk een onderdeel van het IJ en is zodoende in het midden van de negentiende eeuw tezamen met het IJ ingepolderd. Het meer stond in open verbinding met de Zuiderzee, via het IJ en had ook een open verbinding met de Schermer, tot deze verbinding werd afgedamd na de oprichting van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Beverwijk heeft nog wel een haven maar deze heeft tegenwoordig een verbinding met het Noordzeekanaal.
Heemskerk is niet veel veranderd. Op de oude kaart zijn de kastelen aangegeven waarvan wij nu regelmatig de restanten tegenkomen. Voor de plaatsbepaling van deze adellijke huizen is de oude kaart natuurlijk erg behulpzaam. (zie voor meer info over de kastelen de pagina 'Kastelen in Beverwijk en Heemskerk' op deze site.)