Home

Hier vindt u artikelen over allerlei aspecten van de geschiedenis van Wijk aan Zee (en Duin). Algemene geschiedenis maar ook specifieke. De verklaring van historische straatnamen, beroemde dorpsgenoten en alles wat verder heeft bijgedragen tot het dorp (deel van Beverwijk) zoals wij dat nu kennen. 

 Wijk aan Zee en Wijk aan Duin stonden voor 1936 bekend als Wijk aan Zee en Duin, een voormalige Nederlandse gemeente in de streek Kennemerland, meer specifiek Midden-Kennemerland, in de provincie Noord-Holland. De gemeente is in 1936 opgeheven, tegelijk met de gemeente Beverwijk. Op 1 mei 1936 is een nieuwe gemeente gesticht, die Beverwijk is genoemd en dit is de huidige gemeente Beverwijk. Wijk aan Zee en Duin bestond dus uit twee kernen: het kustdorp Wijk aan Zee en het meer landinwaarts gelegen dorp Wijk aan Duin, ook wel Wijk-Binnen genoemd, waaronder tevens vielen het Hofland en de (Wijker)Broekpolder. Uit beide namen is de naam van de gemeente ontstaan. Op de afbeelding ziet u Beverwijk aan het Wijkermeer en grenzend aan Velsen. De andere gemeentegrenzen liggen aan het grondgebied van Wijk aan Zee en Duin. Met de samenvoeging heeft Beverwijk er veel grondgebied (in oppervlakte) bij gekregen, van 200 bunders naar 1566 bunders. Toen er gestemd mocht worden over de fusiegemeente bleek dat 90% van de bevolking van Wijk aan Duin en slechts 10% van die van Wijk aan Zee voor de op handen zijnde fusie was. Desondanks was dat een nipte meerderheid van 55%, aangezien Wijk aan Duin net iets groter was. De Wijk aan Zeeers wilden eigenlijk niet fuseren omdat men bang was de eigen identiteit te verliezen. Tegenwoordig bestaat die angst nog steeds, zij het in veel lichtere mate dan toen. De huidige Beverwijkse politiek tracht Wijk aan Zee te betrekken bij alles wat gaande is in de gemeente, zonder dat daarmee de eigen identiteit van Wijk aan Zee in gevaar komt. 
Het gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin stond in Wijk aan Duin tegenover het landgoed Westerhout aan de Zeestraat naar Wijk aan Zee en het Westerhoutplein. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik door het Museum Kennemerland, gewijd aan de streekhistorie.
 

 

Wijk aan zee, van vissersdorp tot toeristendorp 

 

St. Odulphus, beschermheilige van Wijk aan Zee 

 

Rijckaert Aertszweg
nb Dit artikel staat ook op de pagina 'Straatpraat'
 
De tramlijn naar Wijk aan Zee 

 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  De geschiedenis van Hoogovens nu Tata

 

Neeltje Snijdershof, Boothuisplein
nb Dit artikel staat ook op de pagina 'Straatpraat'
 
De wandelroutes van en door Wijk aan Zee

Bosweg, Duinpad, Duinrand, Duinweg, Dorpsduinen, Zeecroft, Zeepad, Zeestraat, Zeeweg, Zeewech
nb Dit artikel staat ook op de pagina 'Straatpraat' 

Heliomare in Wijk aan Zee